Drupal

Drupal, Joomla hay Wordpress - Việc lựa chọn CMS có quá quan trọng?

Drupal, Joomla hay Wordpress - việc lựa chọn CMS có quá quan trọng?

Việc lựa chọn Content Management System (CMS) để xây dựng Website vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, vừa có khả năng mở rộng trong tương lai có vẻ như làm rất nhiều người đau đầu. Nhưng điều đó liệu có quá quan trọng? Câu trả lời sẽ có ở cuối bài viết, sau khi đi qua 3 góc nhìn cũ nhưng với những luận điểm mới.

Subscribe to RSS - Drupal