Web Development

11 dấu hiệu chứng tỏ bạn là một Web Developer tuyệt vời

11 dấu hiệu chứng tỏ bạn là một Web Developer tuyệt vời

Có thể bạn biết cách tạo ra một vài Website, nhưng đã đủ để bạn trở thành một Web Developer hay chưa? Sau đây là 11 dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn là một Web Developer tuyệt vời: Bạn nghĩ rằng tự tay lập trình nên một Website từ những dòng mã đầu tiên khó hơn là sử dụng một Framework hay Libraries có sẵn? Và điều đó sẽ chứng tỏ khả năng của bạn? Thực ra điều đó chỉ làm bạn mất thời gian hơn mà thôi, việc thấu hiểu kiến trúc và các API của một Framework, Libraries để áp dụng chúng một cách thành thạo vào các dự án Web của mình còn khó khăn hơn nhiều. Các Framework cung cấp cho bạn rất nhiều thứ hữu ích như: Template SystemRouting SystemSession ManagementORMTest System để bạn có thêm thời gian tập trung vào các xử lý logic nghiệp vụ đặc trưng của dự án.

Drupal, Joomla hay Wordpress - Việc lựa chọn CMS có quá quan trọng?

Drupal, Joomla hay Wordpress - việc lựa chọn CMS có quá quan trọng?

Việc lựa chọn Content Management System (CMS) để xây dựng Website vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại, vừa có khả năng mở rộng trong tương lai có vẻ như làm rất nhiều người đau đầu. Nhưng điều đó liệu có quá quan trọng? Câu trả lời sẽ có ở cuối bài viết, sau khi đi qua 3 góc nhìn cũ nhưng với những luận điểm mới.

Subscribe to RSS - Web Development